Info Ilmu Hukum
Sabtu, 02 Mar 2024
  • Pendaftaran Sidang Munaqosyah Mulai Tangal 27 Oktober 2022 Pekan Seni dan Olahraga Nasional I Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri 2022 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Kurikulum

Semester 1

NoMata kuliahSKSSilabusKeterangan
1Pancasila2MKDU
2Kewarganegaraan2MKDU
3Logika2MKDU
4Pengantar Sosiologi2MKDU
5 Bahasa Inggris2MKDU
6Bahasa Arab2MKDU
7Bahasa Indonesia2MKDU
8Ilmu Tauhid2MKDU
9Ilmu Akhlak2MKDU
10Ilmu Fiqh2MKDU
11Pengantar Ilmu Hukum 3
12Praktik Tilawah0MKDU

Semester 2

NoMatakuliahSKSDownloadKeterangan
1Sejarah Peradaban Islam2
2Ulumul Hadist2
3Ushul fiqh2
4Ulumul Quran2
5Kewirausahaan2
6Ilmu Negara2
7Pengantar Hukum Indonesia3
8Sosiologi Hukum2
9Bahasa Belanda Hukum2
10Hukum Perdata Islam2
12Praktik Ibadah0